Nazwa firmy / Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
E-mail:
Forma prowadzonej działalności:
Liczba wspólników w przypadku spółek (cywilnej, jawnej):
Forma księgowości:
Rodzaj prowadzonej działalności:
Czy firma jest czynnym płatnikiem podatku VAT ?:
Tak Nie
Średnia ilość dokumentów do zaksiegowania w miesiącu:
Średnia liczba stałych dostawców i odbiorców występujących w miesiącu:
Czy występują transakcje zagraniczne (eksport, import, wewnątrzwspolnotowe nabycia)?:
Tak Nie
Liczba transakcji zagranicznych:
Ilość środków trwałych (lokale, maszyny, samochody itp. o wartości min. 3500,00:
Liczba samochodów właścicieli używanych na potrzeby firmy?:
Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę:
Ilość pracowników zatrudnianych w innej formie niż umowa o pracę?:
Czy występują podróże służbowe (delegacje):
Tak Nie
Dodatkowe uwagi: